หน้าแรก   นายกสภาฯ   อธิการบดีฯ   ผู้ทำประโยชน์ฯ


พระพุทธชินสีห์จำลอง เป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเกษตรกลางบางเขน ประดิษฐาน อาคารพุทธเกษตร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดสร้างน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535